Ongewenst snelle campers

Luc Schaepkens

Ongewenste snelheden voor zware Campers door een hiaat in de wetgeving?

RVV

Toen ik vorig jaar zo links en rechts vertelde dat ik een Camper of zoals de wet zegt een Kampeerwagen had gekocht waarvoor ik een vrachtwagenrijbewijs nodig had, hoorde ik van alle kanten ( zelfs uit de hoek van professionals op dit terrein) dat ik dan niet harder zou mogen rijden dan 80 km/h. Altijd leuk om een (ex) verkeersofficier op de snelheid te wijzen. Toch zal blijken als je de ( gewijzigde) regelgeving goed beziet dat je met sommige zware Kampeerwagens harder mag rijden en soms zelfs harder dan wenselijk is voor de verkeerveiligheid.

In artikel 20 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) wordt in een algemene regel aangegeven wat de maximum snelheid binnen de bebouwde kom is en artikel 21 RVV geeft de maxima aan voor autosnelwegen, autowegen en andere wegen voor zover er niet een beperking via borden geldt. Maar naast de algemene regels zijn er met name genoemde beperkingen voor o.a. vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en motorvoertuigen met aanhangwagens. Die beperkingen staan in artikel 22 RVV en tussen die speciale beperkingen staat ook de kampeerwagen. Ook die wordt in zijn snelheid beperkt. Maar alleen als de maximum massa ( leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen) meer bedraagt dan 3500 kg en hij volgens het kentekenbewijs behoort tot de categorie bedrijfsauto’s.
Dit laatste artikel is gewijzigd bij besluit van 31 mei 2010. Aanvankelijk stond er dat alle kampeerwagens met een totaal gewicht van meer dan 3500 kg niet harder mochten rijden dan 80 km/h. Maar nu het RVV gewijzigd is mag een kampeerwagen die het kentekenbewijs heeft voor een personenauto op een autosnelweg waar 130 km/h is toegestaan, ook die snelheid rijden. Vraag is dan natuurlijk wanneer krijgt een kampeerauto boven de 3500 kg een kentekenbewijs voor een personenauto en wanneer voor een bedrijfsauto.

Ook daar hebben we te maken met een wetswijziging. Vanaf 1 mei 2009 wordt op grond van de Regeling Voertuigen een kampeerwagen slechts gekentekend als personenauto of als bus. Het gewicht is hier bij niet bepalend maar het aantal zitplaatsen. Als de kampeerwagen is ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen exclusief de bestuurder krijgt hij een kentekenbewijs voor een bus en gelden de regels die ook voor een bus gelden. In de overige gevallen krijgt de kampeerwagen het kentekenbewijs voor een personenauto. Dat is raar! Dat zou betekenen dat ook die 24 ton wegende Camper die ik op de beurs zag en waar je van achteren zo een sportwagen in kon rijden en die 4 zitplaatsen had, een kentekenbewijs voor een personenauto krijgt. Dan mag je daarmee dus in Nederland op sommige stukken autosnelweg 130km/h rijden.

Nu is dit misschien een extreem voorbeeld maar er zijn genoeg kampeerauto’s die tussen de 5.000 en 15.000 kg wegen en die maar een paar zitplaatsen hebben. Ook voor deze campers lijkt mij een snelheid van 130 km/h, wat dus volgens het RVV op sommige wegvakken zou mogen, met het oog op de verkeerveiligheid, onwenselijk. Ik vermoed dat hier sprake is van een wijziging van de Regeling Voertuigen in combinatie met artikel 22 RVV waarvan de consequenties niet goed zijn doordacht.
Ik adviseer de wetgever nog eens goed naar de consequenties van deze wijzigingen te kijken en bijvoorbeeld een grens te stellen aan het gewicht van de Kampeerwagens die als personenauto worden goedgekeurd of net als in Duitsland en Frankrijk de snelheid voor Campers die een totaal gewicht van meer dan 3500 kg hebben te beperken tot respectievelijk 100 of 110 km/h.

Bron: Koos Spee op de website verkeerdebaas

Foutje gezien? Mail ons. Dat stellen we zeer op prijs!

Luc Schaepkens

Redacteur