ZOEK BINNEN ARTIKELEN

Home Reglement en voorwaarden voor deelname winspelen van Campingtrend

Reglement en voorwaarden voor deelname winspelen van Campingtrend

Onze winspelen staan niet in verbinding met het Social Mediaplatform waarop het gedeeld wordt. Alle onderstaande bepalingen en regelingen zijn van toepassing voor alle deelnemers. De deelname aan een Online-winspel op Campingtrend.nl, en op de Facebook- Instagramsites alsook aanvullende media en kanalen van Campingplanner BV worden georganiseerd / uitgevoerd door personen zoals omschreven in § 1 en alle deelnemers gaan expliciet akkoord met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen:

§ 1 winspel

Organisator is:
Campingplanner BV

Saffier 34
2719 SM  Zoetermeer

§ 2 Deelname

(1) Iedereen die 18 jaar of ouder is kan mee doen.
(2) Voor deelname aan onze winspelen is het nodig dat de deelnemer aan de vraag in het spel voldoet. Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met alle deelnamevoorwaarden. Uit alle in aanmerking komende inzendingen word door de organisator de winnaar willekeurig verkozen via een loting.

§ 3 Uitsluitingen

(1) Medewerkers van Campingplanner BV, de medewerkers van coöperatie-partners als ook alle directe verwanten en relaties (Bv. ouders, broers en zussen of ega/partner) zijn van deelname uitgesloten.
(2)  Campingplanner BV behoud het recht voor deelnemer(s) te diskwalificeren als er reden ontstaat om te geloven dat er niet is voldaan aan een deel of delen van deze voorwaarden in het algemeen en in het bijzonder als er mogelijk oneigenlijke hulpmiddelen zijn gebruikt of er andere manipulatie heeft plaatsgevonden. Als er wel onregelmatigheden plaats vinden is het ook achteraf mogelijk dat de prijs word terug gevorderd.

§ 4 Verloop en afwikkeling

(1) De winnaar word via een direct bericht op Facebook of via email op de hoogte gebracht. De winnaar gaat er expliciet mee akkoord dat zijn informatie (naam, achternaam en woonplaats) ook mogelijk openbaar gemaakt word op andere kanalen waaronder de Campingtrend-Facebooksite (www.facebook.com/campingtrend) en ook op www.campingtrend.nl met vermelding van de voor- en achternaam plus woonplaats van de winnaar. De winnaar moet binnen de periode zoals vermeld in voornoemde directe bericht, aan de organisator mede delen dat hij of zij de prijs accepteert en ook de nodige informatie tijdig aan de organisator doorgeven.

De aanspraak op de prijs vervalt als er op grond van nalatigheid of handelswijze van de winnaar het overhandigen van de prijs niet kan plaats vinden. Dit geld in het bijzonder voor situaties waar bij de winnaar de acceptatie van de prijs niet binnen een erg kort tijdsbestek duidelijk maakt aan de organisator. In deze gevallen behoud de organisator zich het recht voor om meteen een andere winnaar toe te wijzen.

(2) De binnen het kader van het winspel als prijs gepresenteerde zaken zijn hoeven niet expliciet identiek te zijn aan de daadwerkelijk vergeven prijs. Er kunnen afwijkingen zijn, onder meer wat betreft model, kleur etc.

(3) De tastbare prijs of goederen worden door de organisator of een door de organisator gekozen derde verzonden, de transport- of pakketdienst of post zal de goederen aan een door de winnaar opgegeven postadres verzenden.
Het risico van de levering is voor de winnaar en de goederen worden aan huis geleverd. Eventuele hogere transportkosten (bijvoorbeeld door dat het transport of de aflevering tegen valt komen voor rekening van de winnaar. In het geval dat er een vervoerder het transport verzorgt zal de winnaar met deze in contract worden gebracht om een levertermijn af te spreken.

(4) Het omruilen van de winst voor kasgeld of een andere prijs is uitgesloten.

(5) De aanspraak op de prijs of de winnende plaats kan niet aan derden worden overgedaan of geschonken.

(6) Indien kansspelbelasting van toepassing is op de prijs draagt Campingplanner hier geen verantwoordelijkheid voor.

§ 5 Databescherming

(1) De deelnemer gaat er mee akkoord, dat de organisator alle voor de wedstrijd benodigde data voor de duur van de wedstrijd opslaat. De organisator behoud het recht voor om bepaalde diensten, die nodig zijn voor de afwikkeling van de wedstrijd, over te dragen aan derden („coöperatie-partners“). De data van de deelnemers die nodig zijn voor de organisatie en afwikkeling van de wedstrijd worden voor de duur van de wedstrijd door de coöperatie-partner(s) opgeslagen. Deze data worden na de beëindiging en afwikkeling van de wedstrijd gewist.

Met deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer er zich expliciet mee akkoord dat zijn data door derden worden verwerkt en ook in het bijzonder dat de data door de organisator aan derden worden door gegeven. De deelnemers kunnen de voor verwerking nodige data te alle tijden herroepen. Maar in dit geval kan het zo zijn, dat de organisator de deelnemer van verdere deelname moet uitsluiten.

2) De organisator neemt het op zich om de privacy van de deelnemers te beschermen en garandeert dat de data zal worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Databeschermingsrichtlijn (95/46/EG) en de Europese richtlijn dataretentie wat betreft elektronische communicatie gegevens (02/58/EG). In het bijzonder word er ook verwezen naar ons algemeen privacy beleid die te vinden is op https://www.campingtrend.nl/over-campingtrend/privacy-en-cookiestatement/

§ 6 Aansprakelijkheid

(1) Campingplanner BV is na het overhandigen van de winst/prijs vrij gewaard van alle verplichtingen en aansprakelijkheid.

(2) Campingplanner BV is niet aansprakelijk voor faillissement van een of meerdere coöperatieve partners en ook niet voor uit een eventueel faillissement voortvloeiende gevolgen.

§ 7 Overige bepalingen

1) Rechtsgang is uitgesloten.