Ook in Spanje maximaal 3500 kilo met je B-rijbewijs

Spanje

Zou Spanje als eerste land de regels aangaande het maximaal toegestane gewicht van het B-rijbewijs aanpassen? Het zag er even naar uit. Maar het antwoord is nee. Alleen voor elektrisch aangedreven voertuigen komt er een uitzondering.

Alleen elektrisch aangedreven

Spanje zou het verkeersreglement wijzigen. Daardoor konden automobilisten in het bezit van een B-rijbewijs een zwaarder voertuig besturen. Niet meer maximaal 3500 kilo, maar 4250 kilo. Iets wat voor veel camperaars dé oplossing zou zijn. Want voor velen is de grens van 3500 kilo een echte pijngrens. Niet gek, met al die extra accessoires op en aan onze campers. We hielden al een slag om de arm. Nu is duidelijk dat deze uitzondering alleen gaat gelden voor elektrisch aangedreven voertuigen met zware accu’s.

Europese richtlijn

In de richtlijn – uitgegeven door de Europese Unie – staat een en ander zo omschreven: “Teneinde bij te dragen aan de reductie van broeikasgasemissies en de verbetering van de luchtkwaliteit, door het gebruik te bevorderen van door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen, moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen op hun grondgebied houders van een rijbewijs van categorie B toe te staan bepaalde typen door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen te besturen waarvan de maximale massa ten hoogste 4250 kilo bedraagt. De mogelijkheid tot overschrijding van 3500 kg kan slechts worden geboden op voorwaarde dat deze bijkomend toegestane massa toe te schrijven is als gevolg van de alternatieve aandrijfsystemen.”
Spanje

Zware accu’s

Dus iedereen die zich afvraagt of hij met zijn benzine- of dieselcamper in Spanje een beetje zwaarder mag zijn, moeten we teleurstellen. Dat mag niet. De grens van 3500 kilo met B-rijbewijs is ook hier gewoon van kracht. Alleen als je camper elektrisch is aangedreven en het hogere gewicht toe te schrijven is aan het zware accupakket, dan mag je camper meer wegen. Althans, na de wijziging per 1 juli. Het laadvermogen moet, ondanks de zware accu’s, zo gelijk blijven. Gelukkig blijven er genoeg andere redenen over voor een bezoek aan het mooie Spanje.
Weten wat je niet mag missen in dat land? Zoek je een leuke Spaanse camping? Kijk dan vooral in het volgende Campingtrend Magazine. Wil je wel eens weten wat jouw camper nou eigenlijk weegt? Ga dan naar de weegdagen van de NKC: weet wat je weegt.
 

Foutje gezien? Mail ons . Dat stellen we zeer op prijs!

Relevant