LPG tanken voor huishoudelijk gebruik mag

Nieuws

Met ingang van 2016, vanaf vandaag dus, mag je officiëel met je camper LPG tanken voor huishoudelijk gebruik aldus de NKC. Tot nu toe was dat verboden en mocht het alleen als de motor erop liep. Alleen voor tractie-doeleinden, zoals het werd omschreven. Na een recente publicatie in de Staatscourant komt daar nu eindelijk verandering in zo lezen we op de NKC site. Wij twijfelen.

LPG: Vullen van losse gasflessen blijft verboden

Veel campers zijn voorzien van losse gasflessen. Ook als daar LPG in zit. Daarmee mocht je echter niet tanken aan de pomp. De pomphouder riskeerde een boete en sommigen zagen het als niet veilig. Om dit te omzeilen kun je een vaste LPG tank monteren, of je maakt een buitenvuller waarmee je de losse gasflessen in de gasbun vult. Dan lijkt er niks aan de hand. De vaste LPG tanks en de buitenvullers zijn al jaren toegestaan, het vullen bij de pomp bleef echter officiëel verboden. Wilde je toch vullen dan moest je daarvoor naar een gasvulstation of je moest de grens over.

De NKC maakte zich hard voor aanpassing van deze regels en is dan ook blij dat het nu eindelijk zover is. Bij de laatste aanpassingen rond opslag, gebruik en tanken van autogas is op dit punt ook het gebruik in campers meegenomen. Voorwaarde van het mogen tanken bij een gewoon tankstation is wel dat de installatie in de camper aan alle eisen voldoet, net zoals de gasinstallatie in een gewone auto. Het vullen van losse flessen zonder 80% vulbeveiliging blijft wel verboden.

De NKC is blij met de aanpassing van de regels, ook omdat dit duidelijkheid schept. We lezen op hun site: “Het was natuurlijk al min of meer een dode letter, want in de praktijk maakten niet veel pomphouders er bezwaar tegen als een camper op diesel ging tanken bij de lpg-pomp”, zegt directeur Stan Stolwerk. “Maar strikt genomen hadden ze gelijk als ze het niet toestonden. Veiligheid moet voorop staan, maar daarmee had dit malle verbod niets te maken. Daarom is het goed dat het van de baan is.”

Wij hebben de tekst opgezocht. Maar ook na herhaaldelijk lezen blijft de twijfel. Dat heeft vooral te maken met het stukje: “Geconstateerd is dat er uit veiligheidsoogpunt geen bezwaren bestaan wanneer een voertuig dat is voorzien van een ingebouwde LPG-tank die gebruikt wordt voor zowel aandrijvings- als verwarmingsdoeleinden, tankt bij een LPG-tankstation”. En dan is het met name het woordje “zowel” dat ons stoort. Men heeft het over een ingebouwde LPG tank die zowel voor aandrijving- als verwarmingsdoeleinden wordt gebruikt. Men gebruikt niet het woordje “of”. Wij lezen hierin dat het mag als je een camper hebt die de LPG uit de tank gebruikt om op te rijden. Dan mag diezelfde tank en LPG ook gebruikt worden om de verwarming mee te stoken. Heb je een camper op diesel en gebruik je een LPG tank alleen om op te verwarmen en koken dan staat daar eigenlijk niets over beschreven. Wel maakt de tekst eveneens duidelijk dat het vullen van losse flessen bij een gewoon LPG tankstation niet meer mag. Al dan niet met 80% vulling. Wij twijfelen, na het lezen van de stugge tekst, of dit de vooruitgang is die de NKC voor ogen had. Ook maakt men in de tekst geen verschil tussen een LPG tank voor tractiedoeleinden (om op te rijden) en een dampgastank (om op te koken). Maar dat verschil is er wel degelijk. Het zou natuurlijk best kunnen zijn dat we het niet goed begrijpen. Dat heb je met dit soort teksten. Wie het weet mag het zeggen.

Hierbij de volledige tekst:

Artikel 5.73
1 Het afleveren van LPG vindt uitsluitend plaats door middel van de afleverzuil.
2 De afleverzuil levert uitsluitend LPG aan:
a brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen;
b het reservoir van de LPG-tankwagen, indien de LPG-afleverinstallatie leeg wordt gemaakt.
3 Bij het afleveren van LPG is de vulsnelheid gelimiteerd tot 80 liter per minuut.
Toelichting artikel 5.73 n.a.v. wijzigingsbesluit 2015/29035 In het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (oud) was bepaald dat de LPG uitsluitend mocht worden gebruikt voor de aandrijving van motorvoertuigen. De laatste jaren worden er in toenemende mate in- of ondergebouwde LPG-tanks toegepast op bijvoorbeeld kampeerwagens. Deze vaste LPG-tank kan in dat geval gebruikt worden voor zowel aandrijvings- als verwarmingsdoeleinden. Geconstateerd is dat er uit veiligheidsoogpunt geen bezwaren bestaan wanneer een voertuig dat is voorzien van een ingebouwde LPG-tank die gebruikt wordt voor zowel aandrijvings- als verwarmingsdoeleinden, tankt bij een LPG-tankstation, mits het voertuig voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de richtlijn 2001/56/EG. Er is dan ook besloten om, met het oog op deze ontwikkelingen, de reikwijdte te verruimen ten opzichte van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (oud). Dit is in het tweede lid, onderdeel a, gebeurd.
Richtlijn 2001/56/EG is in Nederland geïmplementeerd in de Regeling voertuigen. Daarin is bepaald dat voor het verkrijgen van een typegoedkeuring, verwarmingssystemen van voertuigen moeten voldoen aan de richtlijn 2001/56/EG. Wanneer geen typegoedkeuring wordt verleend, maar individuele goedkeuring door de Rijksdienst voor het Wegverkeer is vereist, dan toetst deze dienst of aan de richtlijn 2001/56 EG wordt voldaan. Het voorgaande ziet nadrukkelijk op ingebouwde (en dus niet-draagbare) LPG-tanks.
Anders dan in het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (oud) is het vullen van wisselreservoirs, overeenkomstig de al langer bestaande aanpak voor gewone gasflessen, bij LPG-tankstations niet langer toegestaan. Gebleken is dat er vanaf de werkplek van de toezichthoudende persoon niet goed onderscheid kan worden gemaakt tussen wisselreservoirs en gasflessen, zodat niet goed gecontroleerd kan worden of een wisselreservoir of gasfles wordt gevuld. Dit leidt ertoe dat in de praktijk regelmatig reguliere gasflessen worden gevuld bij LPG-tankstations. In beginsel is het vullen van een wisselreservoir veiliger dan het vullen van een andere gasfles, omdat de eerste is voorzien van een overvulbeveiliging waarmee voorkomen kan worden dat de tank voor meer dan 80% gevuld kan worden. Bij een vullingsgraad van meer dan 80% kan de druk in de tank te hoog oplopen en kan deze ontploffen. Voor een goede werking van de overvulbeveiliging is het vereist dat het vullen op de juiste manier gebeurt. De tank moet bijvoorbeeld in de juiste positie worden gehouden. Naar aanleiding van diverse inspraakreacties is dit aspect nader bekeken en is gebleken dat het vullen van wisselreservoirs niet altijd op de juiste manier gebeurt en dat het voor de inrichtinghouder niet goed mogelijk is om toe te zien op het veilig vullen van wisselreservoirs. Daarnaast kan de inrichtinghouder niet goed controleren of het wisselreservoir gebruikt zal worden voor de aandrijving van hef- en transportwerktuigen, een vereiste uit het Besluit LPG- tankstations milieubeheer (oud).
Gelet op het bovenstaande is het wenselijk dat het vullen van wisselreservoirs, net als van gasflessen, gebeurt bij speciaal daarvoor ingerichte vulstations. Daar wordt door middel van het wegen van de tank gewaarborgd dat deze voor niet meer dan 80% gevuld wordt en wordt de tank beoordeeld op beschadigingen en dergelijke. Dit laatste gebeurt dan nu ook bij het vullen van de wisselreservoirs, waardoor er extra veiligheidswinst behaald wordt. Er zijn in Nederland 80 à 90 vulstations.
In het derde lid is de vulsnelheid gelimiteerd tot 80 liter per minuut. Deze beperking is opgenomen om duidelijk te maken dat de zogenaamde Heavy Duty-aflevering (HD-aflevering) van LPG niet is toegestaan op een LPG-tankstation. Bij het HD-afleveren vindt de aflevering van LPG plaats met een vulsnelheid tussen de 80 liter per minuut en 300 liter per minuut. HD-aflevering is niet geschikt voor aflevering aan personenauto’s, maar wordt onder andere toegepast bij de aflevering aan bussen.

Edit: zie update: lpg tanken voor huishoudelijk gebruik mag toch niet.

Foutje gezien? Mail ons. Dat stellen we zeer op prijs!

Relevant