ACSI Kampeerreizen
04 Maart 2015
04 Maart 2015

Disclaimer

Aansprakelijkheid en vermelde informatie

Campingtrend heeft de informatie op deze site met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat er onjuistheden vermeld zijn, Campingtrend accepteert op geen enkele wijze aansprakelijk, of kan verantwoordelijk worden gehouden voor geleden schade welke voortvloeit uit de door Campingtrend verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Campingtrend aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website van Campingtrend. Campingtrend behoudt zich ten alle tijden het recht voor om aangeboden informatie te wijzigingen of te verwijderen, indien de aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, of andere derden.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Campingtrend worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Campingtrend verstrekt op geen enkele wijze persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen teneinde de website verder te kunnen optimaliseren.

Het Campingtrend Team

  • Carpe Diem

    1 Reactie Datum 14 feb. 2015, 13:00

    Carpe Diem: Ik heb het zo langzamerhand wel gehad met dat grauwe, koude weer. Wat mij betreft kan de caravan wel weer uit de stalling en kan het voorseizoen gaan beginnen.

BLIJF OP DE HOOGTE

VOLG ONS

OVER ONS

Campingtrend ging in 2011 van start met een klein team en wil vooral informatief zijn. Wij doen ons best alle informatie omtrent het onderwerp kamperen in de breedste zin door te geven.
Campingtrend is onafhankelijk en wil de meest informatieve website zijn op kampeergebied. Wij voegen dagelijks onderwerpen toe en zijn in 2014 meertalig geworden.

> Lees verder